Zmiana godzin zajęć lekcyjnych w dniach 2 i 16 marca

2 i 16 marca dzieci przychodzą do szkoły na godzinę 8.00.
Zajęcia obowiązkowe 8.00-11.20
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w ramach projektu unijnego 11.40-12.25
Terapia pedagogiczna w ramach projektu unijnego 12.40-13.25