Zebranie Rodziców 21.03.2016

W poniedziałek (21.03) o godzinie 17;00 odbędzie się ponowne zebranie Rodziców, na którym omówimy temat pozstawienia lub przejścia dzieci do kolejnej klasy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty.