Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Informacja ze strony internetowej Szkoły:

Szanowni Rodzice,

na rok szkolny 2016/2017 uczniowie klas I, II, III, IV, V otrzymają nieodpłatnie, w szkole podręczniki i materiały ćwiczeniowe (dotacja państwa).

Podręczniki i ćwiczenia z własnych środków kupują rodzice:

  • uczniów klas 6
  • wszystkich uczniów klas 1- 6  do nauczania religii (tytuły zostaną podane do 15 sierpnia 2016 r.)
  • dzieci z oddziałów przedszkolnych

Z poważaniem

Anna Borowska

Dyrektor szkoły