Dzień Tolerancji

Dziś Dzień Tolerancji.  Nasza klasa przebrała się za ludzi ubogich i bezdomnych. Na lekcji rozmawialiśmy o tym, czym jest tolerancja i co to znaczy być tolerancyjny.

Kiermasz

Społeczność szkolna (Rada Rodziców, Samorządy Uczniowskie, uczniowie oraz nauczyciele) w Zespole Szkół w Uwielinach organizuje kiermasz bożonarodzeniowy. W ramach wydarzenia każdej klasie (uczniom i rodzicom) przydzielone zostały do wykonania prace, które sprzedawane będą w czasie kiermaszu.

Uczniowie klasy 3a,3b,3c,3d do dnia 7 grudnia przygotowują wspólnie z rodzicami choinki bożonarodzeniowe (technika dowolna)

Zespołowi klasowemu, który przygotuje największą liczbę prac zostanie przyznana przez Radę Rodziców nagroda niespodzianka.

Uruchomienie CO w szkole

W związku z planowanym uruchomieniem CO w nowym budynku szkoły, w dniach 16 -17 listopada b. r. nastąpi wyłączenie ogrzewania w budynkach gimnazjum i szkoły podstawowej. Przerwa techniczna potrwa od godz. 17.00 w dniu 16 listopada, do godz. 17.00 w dniu 17 listopada. Wiąże się z tym znaczne obniżenie  temperatury w salach lekcyjnych i  konieczność założenia cieplejszej odzieży.

Nowa Koleżanka

Wczoraj spotkala nas niespodzianka.  Mamy nową koleżankę w klasie.  Jest nią Oliwia. Postaramy sie, aby czuła się w naszej klasie i szkole jak najlepiej.

Matematyczna Misja Specjalna „Mnożenie”

Od poniedziałku rozpoczynamy Matematyczną Misję Specjalną po hasłem „Mnożenie”. Przez dwa tygodnie, codziennie, każdy uczeń będzie dostawała ode mnie karteczkę z 5 przykładami na mnożenie w zakresie 100. Na ich rozwiązanie będzie miał 3 minuty. Po tym czasie nastąpi wymiana karteczek i kontrola koleżeńska. Ten, kto poprawnie rozwiąże wszystkie działania otrzyma ode mnie stempelek na specjalnej kopercie (wklejonej z tyłu zeszytu od matematyki). Komu się nie powiedzie, otrzyma ode mnie kartkę „sklerotkę” , na której zapisze poprawnie działania, w których popełnił błąd. Klasa ma do wykorzystania  koło ratunkowe, dla osób, którym nie powiodło się podczas, któregoś dnia Misji. Szczegóły jego wykorzystania ustalimy w klasie. Osoba, która zdobędzie 9 stempelków otrzyma tytuł Mistrza Tabliczki mnożenia.